Vzdělávání - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Vzdělávání

Vzdělávací aktivity budou zajišťovány ve spolupráci se všemi VŠ a s podporou RHK Brno a případnými dalšími partnery. Klíčovou úlohu zde budou hrát soft školení a odborné vzdělávací aktivity.

Pro naplnění potřeb rozvoje vzdělanosti a zkušeností s posílením aplikačního potenciálu výzkumných a dalších činností žadatele i studentů a akademiků VŠ budou probíhat:

 • školení soft aktivit
 • systematické vzdělávání na téma rozvoje aplikačního potenciálu (národního i v zahraničí)
 • doplňková školení a odborná tématická vzdělávání (odborná obchodní angličtina, manažerské dovednosti, odborná problematika apod.) za účelem přitažení nových potenciálních budoucích partnerů

Mezi uskutečněné vzdělávací akce patří např.:

 • V rámci doplňkového školení a vzdělávání došlo k uskutečnění tří běhů třídenního intenzivního školení v souvislosti s projektovým řízením dle metodiky PRINCE II.
 • V rámci doplňkového školení a vzdělávání: uskutečnění 1x dvoudenního intenzivního školení k novele zákona o veřejných zakázkách — důraz zde byl kladen na praktičnost výuky a sdělování příkladů z praxe. Účastníci se rekrutovali z řad "Grant Office CDV" popř. další relevantní zaměstnanci CDV
 • Realizace několika odborných seminářů ze strany katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UPOL pod názvem: Matematické a statistické modely se zaměřením na dopravu. Přesněji řečeno se jednalo o realizaci pěti odborných seminářů, kterých se zúčastnili cílové skupiny z řad VaV sféry a z řad VŠ studentů popř. zaměstnanců.
 • Školení v rámci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

 • Logo AVO
 • Logo BIC Brno
 • Logo ČAPPO
 • Logo CZ-TPIS
 • Logo RHK
 • Logo SCHP
 • Logo UPOL
 • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz