Témata spolupráce - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Témata spolupráce

V rámci realizace projektu došlo k definování vhodných témat popř. nových oblastí aplikovaného VaV v dopravě (produktové listy), v rámci nichž je možné s CDV popř. i s jeho partnery spolupracovat na různých úrovních:

 • tvorba nových společných projektů
 • navazování dodavatelsko – odběratelských vztahů
 • vzájemná výměna zkušeností, znalostí, názorů na uvedené téma
 • realizace domácích i zahraničních praxí a stáží

Níže uvedené produktové listy dávají základní představu o vhodných tématech spolupráce, které je možné s projektovým týmem řešit. Tyto listy vznikly hlavně díky realizaci tzv. kulatých stolů. Pro bližší informace je potřeba se obrátit na kontaktní osobu v produktovém listu popř. na kontaktní osoby projektu.

RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

 • Logo AVO
 • Logo BIC Brno
 • Logo ČAPPO
 • Logo CZ-TPIS
 • Logo RHK
 • Logo SCHP
 • Logo UPOL
 • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz