Spolupráce s aplikační vrstvou - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Spolupráce s aplikační sférou

Zde naleznete prezentace jednotlivých partnerů v rámci projektu RAPlus. Prezentovány jsou jak nabízené, tak poptávané formy spolupráce směrem k aplikační sféře (firmy, veřejné instituce apod.). V případě zájmu o další formy spolupráce (kontakty na relevantní subjekty) se registrujte v Databázi RAPlus.

Asociace výzkumných organizací (AVO)

BIC Brno spol. s.r.o.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO)

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu o.s. (CZ-TPIS)

Regionální hospodářská komora Brno

Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP)

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Univerzita Pardubice (UPCE)

RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

  • Logo AVO
  • Logo BIC Brno
  • Logo ČAPPO
  • Logo CZ-TPIS
  • Logo RHK
  • Logo SCHP
  • Logo UPOL
  • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz