Školení: PRINCE II - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Školení: PRINCE II

V rámci doplňkového školení a vzdělávání došlo k uskutečnění tří běhů třídenního intenzivního školení v souvislosti s projektovým řízením dle metodiky PRINCE II. Tohoto školení se zúčastnilo celkem 27 účastníků.

PRINCE II je mezinárodní standart projektového řízení využívající srozumitelnou a strukturovanou metodiku aplikovatelnou na různé druhy projektů. Toto školení bylo určeno pro zájemce z důvodu řešení budoucích projektů s relevantními partnery. Partneři často vyžadují zkušený projektový tým (a to mnohdy dle určeného standardu), což jim takto proškolené osoby budou schopny zaručit.

Účastníci kurzu se tak stali přínosem ve vztahu k posílení aplikačního potenciálu prostřednictvím vzdělávacích aktivit tohoto projektu.

Školení: PRINCE II #1 Školení: PRINCE II #2
Školení: PRINCE II #3 Školení: PRINCE II #4
Školení: PRINCE II #5 Školení: PRINCE II #6
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

  • Logo AVO
  • Logo BIC Brno
  • Logo ČAPPO
  • Logo CZ-TPIS
  • Logo RHK
  • Logo SCHP
  • Logo UPOL
  • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz