Sekce spolupráce - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Sekce spolupráce

Webový portál RAPlus slouží jako platforma pro organizaci a koordinaci činností a školících aktivit pro navazování partnerství následných projektů VaVaI, pro expertní činnost i komerčního využití dostupné infrastruktury. Vhodným nástrojem pro tuto komunikaci je „Databáze RAPlus“.

Databáze webového portálu RAPlus slouží ke sdílení informací a dokumentů mezi partnery projektu. Obsah databáze se průběžně aktualizuje, čímž dochází k efektivní komunikaci mezi spolupracujícími subjekty.

RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

  • Logo AVO
  • Logo BIC Brno
  • Logo ČAPPO
  • Logo CZ-TPIS
  • Logo RHK
  • Logo SCHP
  • Logo UPOL
  • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz