Praxe a stáže - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Praxe a stáže

CDV se jako veřejná výzkumná instituce nachází na rozmezí mezi aplikační sférou a VŠ. Studenti VŠ budou identifikováni a proaktivně kontaktováni v konfrontací s reálnou nabídkou a poptávkou stáží a odborných praxí. Tak se studenti mohou zaškolovat v laboratořích žadatele a dalších VŠ, kam by se jinak dostávali nesnadno. Studenti i výzkumní pracovníci žadatele budou absolvovat stáže a odborné praxe také u komerčních firem sdružených pod partnerskými organizacemi. Tam získají cenné praktické dovednosti, ale především získají zkušenosti z prostředí "z druhé strany" - pohled průmyslu na potřeby výzkumu.

V neposlední řadě proběhnou zahraniční stáže vybraných zaměstnanců VaV, aby získali praktické zkušenosti z oblasti navazování partnerství a tvorby sítí v zahraničí a prezentovali tyto příklady dobré praxe v rámci navazujících akcí, školení apod. Své nové dovednosti uplatní pro svou potřebu, potřebu svých výzkumných týmů i pro předávání zahraničních zkušeností ostatním účastníkům projektu, kteří do zahraničí nemohou.

V rámci poboček CDV došlo k:

 • Uskutečnění stáže skupinky studentů z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UPOL. Stáže se zúčastnilo 5 studentů dne 13.3. 2012.
 • Uskutečnění praxe (19.3. 2012 - 23.3.2012) studenta katedry psychologie Filozofické fakulty UPOL.
 • Uskutečnění dvoudenní stáže (9-10.2.2012), které se zúčastnili Ph.D. studenti Dopravní fakulty Jana Pernera UPCE
 • Uskutečnění stáže skupinky studentů z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UPOL. Stáže se zúčastnilo 5 studentů dne 16.10. 2012.

V rámci komerčních firem došlo ke:

 • Stáži v podniku Metrostav a.s. (17-18.5 2012 pro studenty UPCE)

Stáž v podniku Paramo a.s. (18-19.4. 2012 pro studenty UPCE). V návaznosti na tuto úspěšnou stáž došlo k realizaci navazující stáže (13.11.2012) opět pro studenty UPCE, ale také pro výzkumné pracovníky CDV. Účastníci stáže měli konkrétní a praktické dotazy, které byly na místě zodpovězeny. Stáže splnily účel. Studenti a VaV pracovníci CDV získali informace o výrobě a užití silničních asfaltů pro stavbu a údržbu silnic a dálnic a palivech pro motorová paliva a bezpečnosti práce s těmito produkty.

Zahraniční stáže

V období od 19 do 27.4 proběhla zahraniční stáž dvou výzkumných pracovníků CDV do Německa a Belgie. Zahraniční cesta přinesla mnoho informací, podnětů a kontaktů, zejména k následujícím výzkumným aktivitám CDV:

 • Navazující výzkumné projekty
 • Školení bezpečnostního auditu
 • Navrhování prvků pro cyklistickou dopravu
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

 • Logo AVO
 • Logo BIC Brno
 • Logo ČAPPO
 • Logo CZ-TPIS
 • Logo RHK
 • Logo SCHP
 • Logo UPOL
 • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz