Praxe: Psychologická první pomoc při dopravních nehodách - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Praxe: Psychologická první pomoc při dopravních nehodách

1. Turnus

 • 7. — 9. 1. 2013, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele
 • zúčastnilo se 22 studentů

2. Turnus

 • 21. — 23. 1. 2013, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele
 • zúčastnilo se 16 studentů

Během praxe došlo u studentů FF UPOL popř. FSS MUNI k seznámení s problematikou psychologické první pomoci - přednášky, nácvik přístupu ke klientovi, komunikace s problémovým klientem, dobrá praxe - prezentace o praktických zásazích, fotky, diskuze.

V neposlední řadě došlo k nácviku psychologické první pomoci:

 • první pomoc (zdravotnická) — teorie,
 • první pomoc (zdravotnická) — praxe,
 • nácviky psychologické první pomoci, zásah — nehoda osobního auta a autobusu — psychologická i zdravotnická první pomoc.

Fotografie

Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #1 Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #2
Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #3 Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #4
Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #5 Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #6
Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #7 Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #8
Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #9 Praxe: Praxe psychologické první pomoci při dopravních nehodách #10
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

 • Logo AVO
 • Logo BIC Brno
 • Logo ČAPPO
 • Logo CZ-TPIS
 • Logo RHK
 • Logo SCHP
 • Logo UPOL
 • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz