Očekávané výstupy - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Očekávané výstupy

 • Vybraní studenti a výzkumní pracovníci budou absolvovat zahraniční i tuzemské stáže a odborné praxe.
 • Konání kulatých stolů, workshopů s cílem identifikovat a iniciovat nové oblasti aplikovaného VaV v dopravě.
 • Školení soft aktivit, výuka odborné angličtiny a další doplňková školení (managerské dovednosti, odborná témata).
 • Webový portál sloužící pro navazování nových forem spolupráce včetně propagace projektu.
 • Vznik projektové kanceláře – podpora pro přípravu a řízení VaV projektů.
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

 • Logo AVO
 • Logo BIC Brno
 • Logo ČAPPO
 • Logo CZ-TPIS
 • Logo RHK
 • Logo SCHP
 • Logo UPOL
 • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz