Očekávané přínosy - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Očekávané přínosy

 • Možnost seberealizace a kariérního postupu u VaV pracovníků.
 • Zvýšení možnosti „smluvního výzkumu“.
 • Lepší uplatnění studentů na trhu práce.
 • Růst odborné vzdělanosti, kvalifikace cílových skupin.
 • Možnost realizace navazujících projektů.
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

 • Logo AVO
 • Logo BIC Brno
 • Logo ČAPPO
 • Logo CZ-TPIS
 • Logo RHK
 • Logo SCHP
 • Logo UPOL
 • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz