Matematické semináře - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Matematické semináře

Významnou součástí projektu RAPlus je i konání různých odborných seminářů pro rozšíření kompetencí VaV pracovníků, studentů a dalších cílových skupin.

Od ledna do května 2012 zrealizoval partner projektu Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (MAAM PřF UPOL) soubor několika seminářů zaměřených na téma „Matematických a statistických modelů se zaměřením na dopravu“.

Semináře se konaly v sídle MAAM PřF UPOL v dopoledních hodinách. Účastníci se rekrutovali zejména z řad VaV pracovníků a studentů. Díky odbornému lektorovi za MAAM PřF UPOL (RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.) se zájemci dozvěděli řadu praktických informací, které budou moci využít při své práci. Výuka probíhala i aktivační formou prostřednictvím řešení různých případů a příkladů na počítači.

Výukové a vzdělávací materiály z jednotlivých seminářů jsou k dispozici ke stažení níže.

Datum Název
5. 4. 2013
12. 4. 2013
26. 4. 2013
10. 5. 2013
Seminář: Matematické a statistické modely se zaměřením na dopravu IV
4. 4. 2013 Seminář: Manažerské dovednosti pro týmovou spolupráci — Verbální komunikace
9. 11. 2012
30. 11. 2012
14. 12. 2012
Matematické semináře se zaměřením na dopravu III
9. 3. 2012
23. 3. 2012
30. 3. 2012
13. 4. 2012
Matematické semináře se zaměřením na dopravu II
13. 1. 2012
27. 1. 2012
3. 2. 2012
10. 2. 2012
17. 2. 2012
2. 3. 2012
Matematické semináře se zaměřením na dopravu I
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

  • Logo AVO
  • Logo BIC Brno
  • Logo ČAPPO
  • Logo CZ-TPIS
  • Logo RHK
  • Logo SCHP
  • Logo UPOL
  • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz