Další semináře - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Další semináře

Datum Název
9. - 10. 10. 2017 Obchodní salón
25. 10. 2017 Zaměstnávání cizinců v ČR
21.11.2017 Seminář původní zboží
12. 3. 2018 Cementobetonové vozovky - konstrukční zásady, dimenzování pozemních komunikací a letišť
8. 12. 2016 Seminář Nebezpečné zkratky - Neoprávněné vstupy do prostoru dráhy
24. 4. 2017 Konference Nástroje pro mobilitu 21. století
29. – 30. 11. 2016 Česko-rakouský kulatý stůl k odhalování podvodů s tachografy
6.4.2017 Bezpečnost distribuce pohonných hmot
8.6.2017 Nová paliva pro vznětové motory
4. - 6. dubna 2017 V rytmu 4.0 - Obchodní mise do Bavorska
jaro 2017 - prosinec 2019 Technické a odborné vzdělávání
10/2016 - 04/2017 Manažer mezinárodního obchodu
5 - 6/2016 Vzdělávací modul - Inovační vzdělávání
20. 3. 2013 Manažerské dovednosti pro týmovou spolupráci — Komunikace
7. 12. 2012 Osobnost řidiče v kontextu zvyšování bezpečnosti dopravy
1. 7. 2011 Koordinační setkání partnerů projektu „RAPlus“
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

  • Logo AVO
  • Logo BIC Brno
  • Logo ČAPPO
  • Logo CZ-TPIS
  • Logo RHK
  • Logo SCHP
  • Logo UPOL
  • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz