Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu
Jste firmou
zabývající
se výzkumem,
vývojem
popř. inovacemi?
Úvod - design - 1 Zabýváte se aktivně
dopravní
problematikou
a případnými
příbuznými obory?
Úvod - design - 2 Pokud jste se
alespoň v jednom
bodě nalezli,
tak právě pro
Vás je určen
tento projekt.
Úvod - design - 3
Jste vědcem
nebo výzkumným
pracovníkem?
Úvod - design - 4 Jste studentem
doktorského
studia?
RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

  • Logo AVO
  • Logo BIC Brno
  • Logo ČAPPO
  • Logo CZ-TPIS
  • Logo RHK
  • Logo SCHP
  • Logo UPOL
  • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz